Historie

Bij een bezoek aan de Klinze vertelt het landgoed haar eigen geschiedenisverhaal door middel van alle schilderijen, karakteristieke wandbekleding en stenen versieringen op het plafond. Wij zijn erg trots op dit statige pand met al haar verhalen. Graag verwelkomen wij ook u op het landgoed. Wanneer u bent ingecheckt, uw bagage op de kamer heeft gezet en bent opgefrist geven wij graag een rondleiding door het pand. Hieronder kunt u alvast de geschiedenis van schitterende pand lezen.

Geschiedenis De Klinze

De oudste vermelding van het landgoed dateert uit 1567. Het pand heette destijds ‘Oppe Clincke’ en werd bewoond door Johannes van Heemstra en zijn vrouw Jantien Hendriksdr. Het landgoed werd ook wel Oppe Clincke heeft twee betekenissen. In de eerste plaats; gelegen op de top van een zandrug of heuvel in veenachtig/moerassig gebied. In dit geval klopt dit want het gebouw staat op een zandrug. De tweede betekenis; de mooiste plek, als je de bebouwing en bomen weg zou halen zou je  een geweldig uitzicht hebben.

 

In de loop van de 17de eeuw raakten de rijke burgers in de ban van het buitenleven. De hoge ambtenaren, stadsregenten en grote kooplieden zochten een fraai plekje niet al te ver van de stad waar ze een stins of een nieuw huis lieten bouwen. Tussen 1680 en 1687 werd het oude ‘Oppe Clincke’ afgebroken om er vervolgens een nieuw landhuis op te zetten. De opdrachtgevers waren de heer Hessel van Aysma en zijn vrouw Hester van Loo. Hessel van Aysma was een hoge commissaris en lid van de Raad van State en zijn vrouw kwam uit een rijke en machtige Leeuwarder regenten familie. Zij wilden op het mooiste punt van Aldtsjerk een fraai landhuis neerzetten met alles er op en er aan; een toren, een fraaie tuin en een schiphuis. De bouw van kwam echter boven de begroting waardoor ’T SLOT’ zo als de stins toen nog heette, werd doorverkocht aan de gefortuneerde, aan het Hof van Friesland verbonden rechter, de heer Hobbe Beardt van Sminia voor het bedrag van 9.649 goudgulden. Zo is de lange reeks Van Sminia begonnen in Aldtsjerk.

 

Het huis heette sinds die tijd De Klinse. De indrukwekkende oprijlaan is in 1722 zijn ontstaan. In oude stukken is te lezen dat in dit jaar ‘arbeyders tot oudtkerk’ in het voorjaar de oude reed hebben omgehakt en dat er tweehonderd ‘eiken pooten’ zijn gekocht en die in het voorjaar zijn geplant. Vele arbeiders uit Aldtsjerk moesten komen bouwen aan deze stins. In het voorjaar van 1723 is er geld betaald aan ‘de guardenier op reis na Utregt om de Beuckenbomen af te halen’. Naast de oprijlaan, achter de beukenhaag, liep het pad voor het gewone volk. Als de Jonkheer langskwam bogen de arbeiders hun hoofd en namen hun pet af. Tot 1966 zou het pand in bezit blijven van de adellijke familie Van Sminia.

 

Om het huis werd in 1834 een park aangelegd door de bekende tuinarchitect Lucas Pieter Roodbaert, met een vierarmige vijver. In de tuin bevinden zich ook een prieel en een oranjerie. Aan het einde van de negentiende eeuw werd het huis flink vergroot, maar de nieuwe vleugels werden niet lang daarna weer afgebroken. Latere eigenaren poogden het achttiende-eeuwse uiterlijk te herstellen. Vanaf 1988 fungeerde het landgoed als hotel en conferentieoord tot het najaar van 2015.

 

Een half jaar later besloten Dirk en Pauline van der Meulen van beddenspeciaalzaak Meulen&Baarsma het landgoed over te nemen. Zij zochten jarenlang naar een passende locatie om mensen te laten proefslapen op de beste bedden ter wereld. Deze locatie vonden zij in De Klinze. Vanaf september 2016 zal het landgoed worden omgedoopt in Sleepexperience De Klinze.

 

Bewoners
1567 Johannes van Heemstra
1680 – 1687 Hessel van Aysma
1687 – 1721 Hobbe Baerdt van Sminia
1721 – 1752 Ida van Rhala, wed. Baerdt van Sminia
1752 – 1782 Willem van Vierssen
1782 – 1820 Arent Johannes van Sminia
1820 – 1857 Jhr. Arent Johannes van Sminia
1858 – 1877 Jhr. Hector Baerdt van Sminia
1877 – 1893 Jhr. Arent Johannes Baerdt van Sminia
1893 – 1934 Jhr. Hobbe Baerdt van Sminia
1934 – 1966 Hector, Wilco Julius en Tjallnga Aurelia Wilhelmina Baerdt van Sminia
1966 – 1978 Jan Martens
1978 – 1986 Makelaars- en vastgoedbedrijf Kodam B.V.
1987 – 1991 Peter Habekotté
1991 – 2016 Gert Jan Snijders
2016 – heden Dirk en Pauline van der Meulen